Noví podnikatelé a nové společnosti, otázky a odpovědi

Na této stránce jsme pro vás připravili Otázky a odpovědi k našemu nově Otázky a odpovědi, nové společnosti, noví podnikatelézavedenému Informačnímu servisu. Ten zahrnuje informace o nově založených právnických osobách a fyzických osobách, které zahajují podnikání. Toto jsou otázky, které nám položili naši zákazníci, obvykle  dříve, než se rozhodli k nákupu.

Otázka: Jaká je chybovost vašich databází?
Odpověď: Aktuálně je to méně jak 2% záznamů. Není to však způsobeno námi. Takováto chybovost je přirozeným jevem. Data jsou do rejstříků zanášena úředníky. A při tom vznikají chyby. Často dojde k označení subjektu s letitou historií jako subjektu nového. My však přebíráme informace z veřejných rejstříků a tím i s jejich chybami. Ty jsme schopni do jisté míry ošetřit – stále na tom pracujeme, ale 100 % chyb asi neostraníme nikdy.

Otázka: Jak dlouho vám trvá zpracovat nové záznamy?
Odpověď: Tento proces závisí zejména na počtu subjektů, které v posledních dnech vznikly. Na počtu těchto publikovaných změn je závislá i doba běhu datových pump, které pro vás připravují data. V běžný den tato příprava trvá cca 1 hodinu. Obvykle k vám data odesíláme asi 90 minut po jejich zveřejnění.

Otázka: Jaká je spolehlivost vaší služby?
Odpověď: Aktuálně velmi vysoká. Nemáme sice příliš dlouhou historii poskytování služby, ale aktuální data prozatím naznačují, že bychom měli být schopni v 99,5 % případů doručit data ještě v den jejich publikování. Tedy ze 200 dnů, kdy budou zveřejněny nové subjekty bychom měli dokázat vám je doručit ježtě týž den v 199 případech. Nevíme o žádné službě, která by nám v tomto ohledu dokázala konkurovat.

Otázka: Jakým úpravám podléhají zasílané záznamy o fyzických osobách začínajících podnikat?
Odpověď: Žádným. Jsou pouze odstraněna zjevně chybná data. Dále jsou do samostatných souborů uloženy záznamy o nově založených Zahraničních podnikatelských subjektech a Zemědělcích (zapsaných i nezapsaných v obchodním rejstříku). Všechny tyto záznamy vám neprodleně posíláme.

Otázka: Co si mám představit pod Ready Made společností? Co to přesně znamená?
Odpověď: Takzvané Ready Made společnosti jsou předzaloženy za účelem jejich prodeje majiteli, který nechce procházet postupem založení společnosti. Ať již z časových nebo jiných důvodů. Důsledkem však je, že takovéto společnosti nevlastní začínající podnikatel. Formálně je vlastní osoba nebo osoby, které je k tomuto účelu založili. Naše služba Nové společnosti je primárně určena pro ty, kteří potřebují nabídnout svoje služby právě majitelům a ředitelům začínajících společností. Zaslaná nabídka na Ready Made společnost zbytečně vyčerpává finanční zdroje a zhoršuje rentabilitu těchto marketingových aktivit. Detekci Ready Made společností proto věnujeme velkou pozornost.

Otázka: Jsou součástí dat o nových společnostech kontaktní emailové adresy na ředitele nebo jednatele společností?
Odpověď: Ne. V okamžiku vzniku právnické osoby emailová adresa (a také kontaktní telefony) nejsou známy. Jejich zřízení a zveřejnění je možné zpravidla až po vzniku společnosti. Výhoda, že společnost právě vznikla, teprve zavádí procesy, a vy můžete jejich zástupce oslovit nabídkou v pravý čas, je vyvážena menšími možnostmi ve volbě způsobu kontaktu. Obvykle bývá volen dopis, který není dnes, v době emailové komunikace příliš běžný a také je výrazně nákladnější. I proto mu je však věnována zpravidla mnohem větší pozornost než emailu. Působí exkluzivně, a podtrhuje výjimečnost kontaktovaného. Z hlediska nákladovosti není příliš vhodný pro levné a jednorázové služby. Neplatí to však obecně pro jednorázové služby s velkou přidanou hodnotou. Prodej automobilů nebo vybavení kanceláří, i jako jednorázový obchod jsou velice zajímavé.

Otázka: Bohužel se mi zasílané soubory zobrazují gramaticky špatně. Poradíte mi jak soubor stáhnout?
Odpověď: Problém je ve výběru znakové sady. Váš tabulkový kalkulátor, pravděpodobně Excel, má nastaveno jiné kódování, než  Windows-1250.
Změnu provedete v nastavení importu.