O nás …

Vítáme vás na původně podnikovém blogu společnosti AA COMPUTER, s.r.o.

Postupně se ale přidávají naši techničtí a obchodní partneři. Společným zaměřením zůstává téma bezpečnosti, kterým se zabývají prozatím všichni přispěvatelé.

Společným zůstává také to, že nabízíme své znalosti pouze v oblastech, kde můžeme nabídnout opravdu vysoce nadstandardní Know-How.

Působíme proto pouze v následujících oblastech:

Provoz a údržba aplikací v prostředí operačního systému Linux

V této oblasti leží těžiště našich služeb. Zákazníkům nabízíme všestrannou podporu při nasazování i provozu Linuxu a svobodného software obecně. Služby zahrnují i návrhy, instalace a provoz VoIP řešení, například pro Call Centra.

Virtualizace

V oblasti virtualizace jsme se zaměřili na nasazení zdarma dostupných řešení. Zaměřujeme se zejména na VMware, ESXi a KVM, ale nevyhýbáme se ani řešením na jiných zdarma dostupných virtualizačních platformách. Pokud je to opodstatněné, nevyhýbáme se ani placeným variantám těchto řešení.