Nastavení OpenVPN na straně klienta

Návod krok za krokem:
Jak nastavit OpenVPN na straně MS Windows klienta?

Nejprve je třeba nainstalovat klienta OpenVPN s grafickým rozhraním. Verze instalace je závislá na operačním systému: Po jejím nainstalování se zobrazí vpravo dole na liště nová ikona – OpenVPN GUI.

Na straně serveru je ve webovém rozhraní přiraven konfigurační balíček. Takto fungují distribuce IPCop, IPFire a možná i další, se kterými nemáme zkušenost. Postup správce firewallu není předmětem tohoto návodu.

Nastavit OpenVPN server takovým způsobem, aby u klienta mohl být využit tento standardní postup, je přirozeně možné i v prostředí jiných distribucí. Pokračovat ve čtení „Nastavení OpenVPN na straně klienta“