Chyba yum na CentOS 7 po poslední aktualizaci

Poslední aktualizace yum v CentOS 7 mi způsobila jeho nefunkčnost na všech serverech. Nepotěšilo mě to. Většina serverů a dokonce i cloudových instancí mi o nefunkčnosti modulu yum-cron snaživě referovala do emailu každou hodinu. Řešení naštěstí, není obtížné.

Po aktualizaci serverů s distribucí CentOS 7 jsem zažil nepříjemné překvapení. Začala mi chodit spousta hlášení modulu yum-cron.

/etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron:

Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/yum-cron", line 729, in <module>
main()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 726, in main
base.updatesCheck()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 618, in updatesCheck
self.populateUpdateMetadata()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 422, in populateUpdateMetadata
self.pkgSack # honor skip_if_unavailable
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/__init__.py", line 1074, in <lambda>
pkgSack = property(fget=lambda self: self._getSacks(),
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/__init__.py", line 778, in _getSacks
self.repos.populateSack(which=repos)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/repos.py", line 347, in populateSack
self.doSetup()
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/repos.py", line 122, in doSetup
self.ayum.plugins.run('prereposetup')
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/yum/plugins.py", line 188, in run
func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs))
File "/usr/lib/yum-plugins/axelget.py", line 393, in prereposetup_hook
os.utime(localMDFile, None)
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/cache/yum/x86_64/7/_local/repomd.xml'

Stejnou chybou mi odpovídal i samotný yum na příkazy

# yum update

nebo

# yum check-update

Řešením je zakázat lokální repozitář. V souboru

/etc/yum.repos.d/_local.repo

je třeba upravit řádek na

enabled=0

Kdo používáte ansible, můžete si stáhnout playbook, který mi pomohl opravit  soubor na všech instancích serverů s CentOS 7. Snad vám pomůže. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.