Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Připojení CD-ROM virtuálnímu serveru v prostředí KVM

Připojení CD-ROM virtuálnímu serveru v prostředí KVM

Článek detailně popisuje technický postup připojení mechaniky CD-RVirtualizace KVMOM do virtuálního stroje v prostředí virtualizace KVM z příkazového řádku.

Virtuální stroj bez definované CD-ROM

Velice jednoduchý je tento postup na virtuálním stroji, kde žádná CD-ROM mechanika zatím není definována. U takového virtuálního stroje fyzickou mechaniku na hostiteli připojíme za běhu následujícím příkazem:

# virsh attach-disk WidleSRV12 /dev/sr0 hdc --type cdrom

Pokud již definovaný CD-ROM máte jako zařízení, například /dev/sr0, můžete použít pro nahrazení zařízení soubor s ISO obrazem disku. Například:

# virsh attach-disk WidleSRV12 /var/lib/libvirt/isos/widleSRV12-install.iso hdc --type cdrom

Druhou možností je použít příkaz virsh update-device. Potřebujeme k tomu nejprve připravit definici zařízení CD-ROM v souboru cdrom.xml:

<disk type='block' device='cdrom'>
  <driver name='qemu' type='raw'/>
  <source dev='/dev/sr0'/>
  <target dev='hdc' bus='ide'/>
  <readonly/>
</disk>

Poté použijte příkaz:

# virsh update-device WidleSRV12 /var/lib/libvirt/isos/cdrom.xml

Virtuální stroj s CD-ROM

Pokud již je nějaká mechanika CD-ROM definována, zjistíme o jaké se jedná zařízením příkazem:

# virsh qemu-monitor-command WidleSRV12 --hmp --cmd "info block"

Výpis bude vypadat nějak následovně:

drive-ide0-0-0: type=hd removable=0 file=/var/lib/libvirt/images/WidleSRV12.qcow2 ro=0 drv=raw encrypted=0 
drive-ide0-1-0: type=cdrom removable=1 locked=0 file=/var/lib/libvirt/isos/Install_Windows_SRV12.iso ro=1 drv=raw encrypted=0

Pomocí následujícího příkazu nejprve virtuálně vysuneme stávající CD-ROM. Dalším příkazem připojíme nové virtuální CD do viruálního stroje.

# virsh qemu-monitor-command mirage --hmp --cmd "eject drive-ide0-1-0"
# virsh qemu-monitor-command mirage --hmp --cmd "change drive-ide0-1-0 /var/lib/libvirt/isos/Nove_CD.iso"

Poznámka k zabezpečení pomocí SELinuxu

Pokud na hostiteli máte zapnutý SELinux, je nutné si dát pozor na správné umístění příslušného diskového obrazu v souladu s jeho bezpečnostním kontextem. Příkladem je základní nastavení kontextu pro datový typ virt_content_t v prostředí OS CentOS 6:

# semanage fcontext -l |grep virt_content_t
...
/var/lib/libvirt/isos(/.*)? all files system_u:object_r:virt_content_t:s0
...
#

Jak vidíte z příslušného řádku výstupu příkazu semanage, v základním nastavení bezpečnostní kontext povoluje práci s ISO obrazy m.j. v adresáři /var/lib/libvirt/isos

Pokud se pokusíte připojit ISO obraz z jiného adresáře, připojení se nezdaří. Máte například uložené diskové obrazy ISO v adresáři /mnt/ISO/. Jejich připojení umožníte úpravou bezpečnostního kontextu SELinuxu pomocí následujícho příkazu:

# semanage fcontext -a -f "" -s system_u -t virt_content_t "/mnt/ISO(/.*)?"

To je prozatím vše. Pokud vám v článku něco chybí nebo máte máte nápad, jak jej doplnit, dejte mi vědět protřednictvím komentáře.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.